Wat ik doe

Bepalen wat de vereiste aanpassingen in het business model zijn; en ze implementeren. Zo help ik directies van ondernemingen die moeten transformeren als gevolg van digitalisering en andere disruptieve marktontwikkelingen.

Ik houd ervan om complexe problemen op te lossen en om projecten vanaf het begin te begeleiden en succesvol af te ronden. Mijn sterke punten zijn dat ik snel door heb wat de issues zijn; dat ik oplossingen aandraag om deze te adresseren; en de structuur aanbreng om verandering te bewerkstelligen. In nauwe samenwerking met de mensen binnen het bedrijf zorg ik voor een gedetailleerd actieplan waarvan ik de uitvoering overzie en begeleid.

Ook begeleid ik complexe projecten zoals fusies en overnames, desinvesteringen, herstructuringen en bedrijfsintegraties.

De vergoeding voor deze dienstverlening is flexibel. Tarieven kunnen worden overeengekomen op dagbasis, voor halve dagen of per uur. Maar alternatieve afspraken zoals een vaste vergoeding en/of een 'success fee' zijn ook mogelijk.